SGF Generalforsamling
Tidspunkt
23.03.2020 kl. 17.00 - 23.03.2020 kl. 18.00
Sted
Saxenhus
Beskrivelse

Generalforsamling i


Sakskøbing Gymnastikforening

mandag d. 23.3.2020 kl. 17.00-18.00

på Saxenhus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af stemmetæller og referent
 1. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. formand Rasmus Laurentzius
 1. Forelæggelse af forløbne års regnskab v. kasserer Dorte Haupt Clausen
 1. Budget og handleplan v. Dorte og Rasmus
 1. Godkendelse af revideret vedtægter v. Rasmus
 1. Behandling af indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen

Dorte Haupt Clausen (modtager genvalg)

Margrethe Rasmusen (modtager genvalg)

Casper Franck (modtager genvalg)

 1. Valg af 2 til 3 bestyrelsessuppleanter

Camilla Christiansen (modtager genvalg)

Ellen Holst (modtager genvalg)

 1. Valg af 2 revisorer

Bodil Lerche (modtager genvalg)

Marianne Pedersen (modtager genvalg)

 1. Valg af 1 revisorsuppleant Lise Jørgensen (modtager genvalg)
 1. Evt.

På bestyrelsens vegne

Rasmus Laurentzius

SakskĂžbing Gymnastikforening